تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 63 : )
63 : )
سلآمـ آبجیآی ِگلمـ
عیـدتون مبآرک
خوبین؟
من کِ خدآرُشکر حآلمـ بهتره
دلمـ نیومد آپ نکنمـ ، خیلی دلتنگ ِتون بودمـ
بعد از فوت دآیی جآن حس نوشتن ندآشتمـ
ممنون بآبت کآمنتآی ِتسلیت و همدردی تون :*
و تشکر ویژه از مرجآن و زهره جونمـ کِ بخآطر من پروفآیلشونُ مشکی گذآشتن 
به لطف دوستآی مجآزیمـ کلی خندیدمـ تو این مدت
گروه دآرُالمَجآنین عآلیه و چه خوبه قآنونش کِ هر کسی نمیتونه بیآد و گَند بزنه به گروه
امیدوآرمـ هیچ مشکلی پیش نیآد و دوستی مون همیشگی بآشه
سر فرصت به وب‌ ـهآتون سر میزنمـ
تآ یآدمـ نرفته تعریف کنمـ
هفته ی قبل رفتمـ انتخآب وآحد ، شهریه مبآرک شد 900 تومن
کلآسآمـ از 3 مِهر شروع میشه
یه شبمـ بآ خآنوآده رفتیمـ بآدِله سآری شآمـ خوردیمـ جآتون خآلی خوش گذشت
جآی قشنگی بود تو پآرک کلی بآزی کردمـ مثل بچه ـهآ
قرآره چند وقت دیگه بریمـ خِزر شهر
البته این تفریحآ از طرف ادآره ی بآبآمه و هزینه ای برآمون ندآره

امروز تولد شنآسنآممـ هس ^_^ همرآه اول بهمـ 24 سآعت مکآلمه هدیه دآد
فردآمـ میخوآمـ به دوستآمـ کیک بدمـ ، دیروز سفآرش دآدمـ
امیدآورمـ خوشگل بشه
غروبمـ برمـ بآزآر وآسه خرید یونی
عکسآ محفوظه بعداً برآتون میذآرمـ
پنجشنبه جشن عقد نیلوی ِآرش ِ خوشبخت بشین عزیز ِدلمـ
امیدوآرمـ مرآسمت عآلی پیش بره
من سعی کردمـ خلآصه بگمـ
دوسِتون دآرمـ
تآ آپی دیگر بدرود

[ سه شنبه 1395/06/30 ] [ 05:37 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]