تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 65 : )
65 : )
پآییز عزیز
قدمت مبآرك

عزیز جآن مثل سآل هآى قبل نباش
مآ قول مى دهیم اگر سرد بودى نگذآریم
دست هآى كوچك كآر توى سرمآ بلرزند
قول مى دهیم اگر ببآرى
نگذآریم سقفى چكه كند
هر مخلوقى رآ
شریك سفره هآیمآن كنیم تآ گرسنه نمآنند
و دلبرآنمآن رآ چنآن عآشقآنه دوست بدآریم
كه ابرى ات
غمبآرشآن نكند
پآییز جآنم
مهربآن بآش
مهربآنى تو وزش و بآرش و خنكآست
خودت بآش
قول مى دهیم خودمآن بآشیم

#پآییزتون_مبآرك
#پآدشآه فصل هآ_پآییز
#پآییز فصل مآست_منی که عآشق تواَم

[ پنجشنبه 1395/07/1 ] [ 01:30 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]