تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 9 : )
9 : )

☆ハート☆ のデコメ絵文字 خـــــــــــــوشبخــــــــــــت ترینم 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 چون تــــــــــــو رو دارم 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 تــــــــــــویی که حتــــــــــــی فکر کردن بهت 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 قلبمـــــــــــو گرم میکـــــــــــنـه 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 تـــــــــــو رو با همـــــــــــه دنیـــــــــــا هم عوض نمیکنم 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 هیـــــــــــچوقت اینقـــــــــــدر آرامش نداشتـــــــــم 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 محبوبِ قلبــــــــــــم 

゜*ゅるふわ、パステル*゜ のデコメ絵文字 دوستــــــــــــت دارم 

[ چهارشنبه 1394/07/8 ] [ 01:28 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]