تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 10 : )
10 : )
سـلـام بـ ه روـی مـاهـتـون  امـیـدوارم حـالِ دلـتـون خـوب بـاشـ ه

مـا کـ ه عــالـی هـسـتـیـم  ذوق دارم؛ امـروز یـک سـالـ ه شـدیـم ^_^

از هـمـیـنـجـا بـ ه عـشـقـم تـبـریـک مـیـگـم  عـــــاشـــقـــــتـم دیـوونـ ه 


خـوشـحـالـم واسـ ه زیـنـب جـونـم کـ ه قـسـمـت شـد بـره مـشـهـد

ان شـاء الـلـه حـاجـت رَوا شـ ه .. امـام رضـا هـمـ ه رو بـطـلـبـ ه


+ کـلـاسـام از هـفـتـ ه ـی بـعـد شـروع مـیـشـ ه

دیـگـ ه کـمـرنـگ مـیـشـم 


بـا خـشـونـت بـغـلـم کـردـی و گـفـتـی :

دو راه بـیـشـتـر نـدارـی؛ یـا زنـم مـیـشـی یـا شـوهـرت مـیـشـم!

حـق انـتـخـاب بـا خـودتـ ه کـدومُ قـبـول مـیـکـنـی؟!

زورگـوـی دوسـت داشـتـنـیِ مـن


چـ ه زود گـذشـت! 

یـک سـال پـیـش.. یـکـی شـدنـمـون... 

چـ ه لـحـظـات نـابـی بـود، چـ ه شـیـریـن بـود 

و چـ ه زود گـذشـت لـحـظـ ه ـهـاـی زنـدگـیـمـون 

و چـ ه #حـس زیـبـایـی بـرامـون بـاقـی گـذاشـت 

تــــو هـمـ ه ـی وجـود مـنـی 

هـمـ ه ـی #زنـدگـی مـن  هـمـ ه ـی #عـشـق مـن 

هـمـ ه چـیـز مـن 

مـیـدونـم تـو حـسـت نـسـبـت بـ ه مـن خـیـلـی بـیـشـتـر از ایـن حـرفـاسـت 

 بـزرگـتـریـن عـشـق  آقـایـیـم 

 #یـآزدهـم مـهـر #اولـیـن #سـآلـگـرد_عـشـقـمـون_مـبـآرک 

#دوســت دارم 

[ شنبه 1394/07/11 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]