تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 13 : )
13 : )

سـلـام دوسـتـاـیِ گـلـم  چـطـوریـن؟

مـا خـوبـیـم

هـمـونـطور کـ ه بـعـضـیـاتـون در جـریـان هـسـتـیـن 13 مِـهـر تـولـدم بـود 

مـمـنـون از مـهـربـونـایـی کـ ه بـا تـبـریـکِ شـون خـوشـحـالـم کـردن 

از سـالـگـردمـون و تـولـدم چـیـزـی نـگـم بـهـتـره؛ از چـرت تـریـن روزاـی ِ عُـمـرم بـود 

مـثـل هـمـیـشـ ه سَـرم بـ ه کـاراـیِ خـونـ ه گـرم بـود 

بـا اخـلـاقـاـیِ گَـنـدَم هـمـ ه چـیُ خـراب کـردم و بـ ه گـریـ ه خـتـم شـد 

نـمـیـدونـم چِـمـ ه هِـی غُـر مـیـزنـم، دَرکـم خـارج از تَـوانِ بـقـیـ ه ـَس

امـیـدوارم عـشـقـم مـنُ بـبـخـشـ ه و بـ ه دل نـگـیـره

مـن خـیـلـی نـازُک نـارنـجـی و بـهـونـ ه گـیـر تـشـریـف دارم هـمـش نـاراحـتـش مـیـکـنـم

آقـایـیـم واقـعـا صـبـوره و آرومَـم مـیـکـنـ ه ، دوسـِــش دارـم 

درضـمـن انـگـار هـیـچـکـی مـنُ یـادش نـبـود 

تـبـریـکـاـیِ دوسـتـام تـوـیِ فَـضـاـیِ مَـجـازـی؛ گـروه تـلـگـرام

تـازه اونـم از عـکـسِ پـروفـایـلـم فـهـمـیـدن

یـ ه نـفـر تـبـریـک مـیـگـفـت بـعـد بـقـیـ ه پـشـت سـرش تـبـریـک مـیـگـفـتـن

واسـشـون جـاـیِ سـوال بـود: عِـ ه مـگـ ه امـروز تـولـدتـ ه؟ فـلـان روز (یـ ه تـاریـخِ دیـگـ ه) نـبـود؟!

حـتـی بـ ه خـودشـون زحـمـت نـدادن بـیـان پـی وـی

بـ ه هـر حـال هـرچـی بـود تـمـوم شـد

و امـا از دیـروز بـگـم .. رفـتـم بـازار واسـ ه خـریـد یـونـی 

مـانـتـو مـشـکـی و شـلـوارلـی سُـرمـ ه اـی دَمـپـا مـارک دیـزِل+کـیـف و کـتـونـی مـارک نـایـک گـرفـتـم 

هـمـ ه چـی سِـتـ ه ، بـ ه شـیـک بـودن اهـمـیـت زیـادـی مـیـدم 

شـبـم کـ ه پـیـتـزا و شـکـمـو بـازـی هـاـی بـنـده ..چـیـ ه خـو دوش دالـم  عـکـاسـی هـم کـردم

بـخـاطـر مـرورگـرم نـمـیـتـونـم عـکـس بـذارم، سـایـز عـکـسـا بـزرگ مـیـشـ ه

خـیـلـی خـوش گـذشـت، تـولـدم جـبـران شـد 

شـنـبـ ه از سـاعـت 1 تـا 7 کـلـاس دارم  آمـار،مُـشـتـرـی مَـدارـی،کـسـبُ کـار از دیـدگـاهِ اسـلـام

از ایـن بـ ه بـعـد کـمـرنـگ مـیـشـم 

مـرسـی کـ ه خـونـدیـن 

[ چهارشنبه 1394/07/15 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]