تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 2 : )
2 : )
مهربانم

با تــــ♥ـــو عهد می بندم 

فراموش نشدنے و مــــــــاندگار

قلبــــ♥ــــم را به تـــ♥ـــــو هــدیه مے دهم

به تـــ♥ـــــو که سـر تـا پـای وجــودت را ذرّه ذرّه دوســت مے دارم

و به آن عمیــــــقاً عــشـ♥ـــق مے ورزم

ای عزیـــــــز ِستودنے ، مهـربــان ِماندنے

نازنین خواستنی

بدان و آگاه باش که

تـــ♥ــــو را

هیـــــــــچ گاه ، هیـــــــــچ کجا ، هیــــــــــچ لحظه ای

تنها نخواهم گذاشت

و لحظه ای از تــــ♥ـــــو غـافل نخـواهم شــد

مطـمـئـن بـاش

تمــــــــام احسـاسات زیـبای مـــــــن

عاقلانه عاشقانه تقدیم تـــــ♥ـــــو باد...

[ جمعه 1394/06/27 ] [ 02:48 ق.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]