تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 50 : )
50 : )
سَلآمـ گُل بـآنوـهآ :) طآعآت ُ عبـآدت ـهآتون قَبـول
خوبین؟ منُ آقامـ کِ خوبیمـ خـدآرُ شُـکر 
حسِ آپیدن اومَد سرِ صبحی  منی کِ تآ لنگ ِ ظُهر میخوآبیدمـ !
دیروز رفتمـ یونی انتخآب وآحد کردمـ برآی ِ تآبسـتون ، 9 وآحد بردآشتمـ
کلآسآمـ از شَنبه شُروع میشه، زورمـ میآد تو این گرمآ برمـ کلآس 
بعد ِ مآه رمضون میرمـ 
رآستی معدلمـ 19.21 شُد  شآید خیلیآ فکر کنن درس خوندن تو یونی آزاد رآحت ِ و به همه نمره میدن .. امآ اینطور نیس! اون بعضیآ هستن کِ خَرشآنسن امآ شآنس ِ من خر ِ !!
من وآقعا زحمت کشیدمـ ُ از خوآبمـ زدمـ  بآ اون استآدآیی کِ دآریمـ محآله بشه نمره کآمل گرفت! نمره ی ِ دوستآمـ در حد ِ قبولی بود
+ دیشب خیلی بهمـ خوش گُذشت :) بآ فآطمـه ِ امیـر چَت کردمـ تو تلگرآمـ کلی خندیدیمـ
فقط از یه قسمت ِ پی اِم ـهآ عَکس گرفتمـ ×کلیکـ×
گفتمـ ثَبتِش کنمـ :) دوسِـتون دآرمـ
فِلن هَمیـنآ ^.^
پ.ن: خوشحـآلی یَنـی ..
وقتی میری وب ِ دوست جونیـت و اسمتُ تو پُستش میبینی ×کلیکـ×
وقتی کآمنت ِ پُر از عشـقشُ میخونی ×کلیکـ×
وَ آشنآیی بآ نیـلوی ِ آرش هَمـ اُستـآنی جآن ×کلیکـ× ×کلیکـ×

[ پنجشنبه 1395/04/3 ] [ 10:15 ق.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]